Skov/jord

Ud fra en antagelse om, at jord vil have en inflationssikret værdi har vi investeret i jord, skov og plantager. Der er tale om langsigtede investeringer, hvor afkastet drives af indtægter fra hugst og en forventning om stigende priser på jord.

Investering i skov/jord

Ud fra en antagelse om, at jord vil have en inflationssikret værdi har vi investeret i jord, skov og plantager. Der er tale om langsigtede investeringer, hvor afkastet drives af indtægter fra hugst og en forventning om stigende priser på jord.

Investeringerne på dette område er både landbrugsjord, plantage og egentlig skovdrift. Geografisk spændes vidt, idet investeringerne på flere kontinenter blandt andet omfatter teak, nåletræ og græsland. 

Fælles for alle investeringer er, at de forventes at have en begrænset risiko, samtidig med at værdiudviklingen generer et afkast, der yderligere forventes suppleret med de generelle prisstigninger på jord.

Udviklet af attityde.dk