Elkaer Banner

Arbejdsform

En flad organisation, en uformel tilgang og tæt kontakt mellem beslutningstagerne gør, at der kan træffes hurtige beslutninger.

Langsigtet Perspektiv

Langsigtet perspektiv

Vi investerer for at sikre økonomisk tryghed for familiens kommende generationer.

Koebmandsagtig Tilgang

Købmandsagtig tilgang

Vi tænker langsigtet men forfølger også de muligheder, som opstår undervejs.

Grundlaget er rodfæstede værdier

Sammenhold

Internt og eksternt: Vi tror på at investere i tillid – og i tillid til hinanden

Ordholdenhed

Vi holder, hvad vi lover 
– og forventer det samme af andre

Sund fornuft

Hvis det er for godt til at være sandt, så…

Udviklet af attityde.dk