Teaktrae

Strategi

For Elkær Gruppen er det altid et mål at gøre det bedre end gennemsnittet. Vi lader os derfor gerne inspirere af mennesker, der har dokumenteret, at det er en evne, de besidder.

Strategi

For Elkær Gruppen er det altid et mål at gøre det bedre end gennemsnittet. Vi lader os derfor gerne inspirere af mennesker, der har dokumenteret, at det er en evne, de besidder.

Strategien er inspireret af det koncept, Yale Endowment (fonden bag Yale universitetet) har udviklet. Gennem eksterne partnere opbygges en portefølje af noterede og unoterede investeringer, der over tid genererer et bedre afkast end markedet med en lavere risiko.

Denne tilgang til investeringer har medført, at sammensætningen af Elkær Gruppens portefølje afviger markant fra, hvad man traditionelt ser i Skandinavien

Teaktrae

Teaktræsplantager i Centralamerika. En af Elkær Gruppens investeringer inden for skovbrug.

Udviklet af attityde.dk