Baltisk Skov

Investeringer

Elkær Gruppen investerer for at sikre økonomisk tryghed for kommende generationer i familien. Det medfører, at der investeres med et langsigtet perspektiv.

Investeringer

Elkær Gruppen investerer for at sikre økonomisk tryghed for kommende generationer i familien. Det medfører, at der investeres med et langsigtet perspektiv. Udgangspunktet er altid at opnå en god forretning på det lange sigt, med øje for den risiko vi påtager os, og de muligheder, som opstår undervejs. At undgå store tab har prioritet frem for muligheden for store gevinster.

Elkær Gruppen investerer som oftest sammen med eller gennem andre. Vi er meget bevidste om, at vi ikke selv besidder nøglekompetencer på de enkelte områder. Derfor investerer Elkær Gruppen gerne sammen med partnere, som besidder denne. Adgang til viden og erfaring er således afgørende elementer ved valg af investeringer.

Den vigtigste opgave for Elkær Gruppen er at fastlægge den overordnede sammensætning af investeringerne samt at identificere og udvælge de rette samarbejdspartnere.

Baltisk Skov
Skovdrift i Baltikum. Elkær Gruppen har gennem en årrække drevet skove i de baltiske lande.

Vores investeringer spænder bredt

Vores investeringer spænder bredt, og der er meget få områder, der ikke kan have interesse. Fælles for alle er dog, at der er tale om investeringer hvor vi forventer et tilfredsstillende løbende afkast, en begrænset risiko samt mulighed for en væsentlig langsigtet værdiskabelse. 

Investeringer kan overordnet inddeles i to grupper: Direkte investeringer, hvor Elkær Gruppen gennem udvalgte partnere øver væsentlig direkte indflydelse, og Finansielle investeringer, hvor styringen overlades til andre, der forventes at besidde de relevante kvalifikationer.

Udviklet af attityde.dk