Burkina Faso 1200X675

Elkær Fonden

Grundlæggerne af Elkær Gruppen kommer fra små kår men familien har en tradition for hjælpsomhed, loyalitet og generøsitet overfor andre. Da virksomheden udviklede sig, blev der også mulighed for at støtte økonomisk.

Elkær Fonden

Grundlæggerne af Elkær Gruppen kommer fra små kår men familien har en tradition for hjælpsomhed, loyalitet og generøsitet overfor andre.  Da virksomheden udviklede sig, blev der også mulighed for at støtte økonomisk. Det gjaldt blandt andet moralsk og økonomisk støtte til folk, der gjorde en indsats men uforvarende var kommet i nød. Det gjaldt ligeledes personer, der ved egen flid og hårdt arbejde drømte om en fremtid som selvstændig samt medarbejdere og andre med relation til familien, som var spændt hårdt for. 

Det er grundlæggernes ønske, at efterkommerne ikke glemmer, hvordan det hele startede. Derfor ønsker de, at en del af afkastet fra formuen også fremover anvendes til at hjælpe enkeltpersoner eller formål der anses for støtteværdige.

Elkær Fonden er stiftet i deres ånd med henblik på at støtte almennyttige og alment velgørende formål, uanset om dette er personer eller organisationer. Fonden lægger vægt på, at støtten er af betydning for modtageren, hvorfor der som udgangspunkt ikke gives støtte til store organisationer eller generelle indsamlinger. 

Fonden modtager ansøgninger løbende. Ansøgninger behandles som udgangspunkt på fondsuddelingsmøde, som afholdes i første kvartal. I særlige tilfælde kan fondens bestyrelse foretage uddelinger i løbet af året.

Lissi og Egon Kristiansens Fond

Fonden er en almen velgørende og almennyttig fond stiftet af Lissi og Egon Kristiansen.

Stifterne har med grundlæggelsen af Fonden ønsket at åbne mulighed for at støtte alment nyttige og alment velgørende formål, som er i tråd med stifternes værdier.

Afkastet af Fondens kapital udloddes årligt i portioner á 5.000 kr.

Ansøgninger til Fonden modtaget i et kalenderår, behandles på Fondens årlige bevillingsmøde, som afholdes første kvartal det følgende år.

Alle har mulighed for at søge støtte hos Fonden. Fondens midler er begrænsede og derfor vil ansøgninger til Fonden om støtte til formål, som tænkes realiseret gennem en frivillig indsats, nyde særlig bevågenhed.

Fondens formål er at støtte

Vækst og udvikling i det midtjyske område, herunder initiativer, der understøtter iværksætterlyst, gåpåmod og entreprenør ånd. Andre alment velgørende eller almennyttige formål, som vurderes at være af væsentlig betydning for stifterne, hvoraf kan nævnes:

  • Humanitære formål, herunder støtte til personer, der uden skyld er kommet i
    økonomisk trang eller i øvrigt er socialt udsatte,
  • Kunstneriske, musiske og kulturelle formål, 
  • Videnskabelige formål, inklusiv forskning, 
  • Uddannelse og undervisning, herunder studieophold i udlandet, og
  • Idrætsaktiviteter/-foreninger.

Elkær Fonden har bl.a. støttet

Burkina Faso 1200X675
Nigeria. Elkær Fonden har støttet DINNødhjælp, der kæmper for at redde og give et bedre liv til udsatte børn i Nigeria.
Tak Elkaerfonden
Burkina Faso. Elkær Fonden har sammen med Les Amis de Poa bl.a. opført en skole i Burkina Faso.
Laes For Livet BW
Broen Silkeborg
Veteranalliancen BW
Hfie Faarvang

Lissi og Egon Kristiansens Fond 

Torvet 3
DK-8600 Silkeborg
info@lekfonden.dk

Privatlivspolitik | Samtykkeerklæring

Udviklet af attityde.dk