Om Elkær Gruppen

Grundlaget for Elkær Gruppens aktiviteter er provenuet fra salget af familiens jyske produktionsvirksomhed. Virksomheden blev grundlagt for mere end 50 år siden og udviklede sig til en af verdens største inden for sit segment. I forbindelse med et generationsskifte blev det besluttet at sælge virksomheden.

Elkær Gruppen er en familieejet gruppe af investeringsselskaber

Grundlaget for Elkær Gruppens aktiviteter er provenuet fra salget af familiens jyske produktionsvirksomhed. Virksomheden blev grundlagt for mere end 50 år siden og udviklede sig til en af verdens største inden for sit segment. I forbindelse med et generationsskifte blev det besluttet at sælge virksomheden.

Familien besluttede efter salget, at en del af provenuet skulle investeres i fællesskab. Formuen forvaltes således, at afkastet kan være med til at understøtte fremtidige generationer.

Familien bag Elkær Gruppen er en jysk fabrikantfamilie med en jordnær tilgang til at drive virksomhed samt en snusfornuftig og realistisk tilgang til investeringer.
 
Gruppens aktiviteter inkluderer i dag produktions- og handelsvirksomheder, jord, skov og ejendomme samt finansielle investeringer, fordelt på seks kontinenter.

Grundlaget er rodfæstede værdier

Sammenhold

Internt og eksternt: Vi tror på at investere i tillid – og i tillid til hinanden

Ordholdenhed

Vi holder, hvad vi lover 
– og forventer det samme af andre

Sund fornuft

Hvis det er for godt til at være sandt, så…

Udviklet af attityde.dk