Fast ejendom

Investeringerne foretages typisk sammen med andre investorer med kompetence inden for drift og udvikling af ejendomme. Fokus er på boligejendomme, som købes i områder med forventet positiv demografi.

Investering i fast ejendom

Investeringerne foretages typisk sammen med andre investorer med kompetence inden for drift og udvikling af ejendomme. Fokus er på boligejendomme, som købes i områder med forventet positiv demografi. Det direkte afkast skal kunne servicere gælden i ejendommene og levere et kontant afkast. Investeringerne foretages som udgangspunkt ikke med henblik på at kunne realisere konjunkturdrevne gevinster men ud fra en antagelse om, at værdien ikke udhules af inflation. 

Herudover finansierer Elkær Gruppen nyopførelse af byggeri, som udvikles og styres af uafhængige ejendomsudviklere.

Elkær Gruppens fokus er boligudlejningsejendomme med en beliggenhed der giver mulighed for fuld udlejning og et løbende cash flow. Det sikrer en god vedligeholdelsesstand samt løbende servicering af renter og afdrag.

Elkær Gruppen har i dag ejendomme i en række lande, og udgangspunktet er, at de er købt på lokationer og tidspunkter, hvor kravet om tilfredsstillende løbende indtjening kan kombineres med en forventning om fremtidige værdistigninger.

Udviklet af attityde.dk